NATUURLEXICON


Kruissmalkop

Panagaeus cruxmajor


De Kruissmalkop Panagaeus cruxmajor is een hygrofiele (vochtminnende) loopkever die leeft op vochtige graslanden en aan oevers van meren en langzaam stromende rivieren op zachte, kleiïge bodems met een vrij rijke vegetatie. Het is een macroptere soort, alhoewel de vleugels toch enigszins gereduceerd zijn.

Hij meet gemiddeld 8,3 mm.

Het is geen algemene soort.

 

Home