NATUURLEXICON


Panteramaniet

Amanita pantherina


De Panteramaniet Amanita pantherina is een zwam met een roodbruine hoed van 5 tot 10 cm breed. Deze zwam meet 10 tot 14 cm hoog. De hoed, waarvan de rand fijngestreept is, is voorzien van witte schubben. Deze wratten vormen een min of meer regelmatig patroon. De steel is wit en heeft een gekartelde manchet. Deze giftige plaatjeszwam groeit van juli tot oktober bij loofbomen (Eik-soorten, Beuk, Berk-soorten), soms bij naaldbomen, in loof- en gemengde bossen en lanen. Deze mycorrrhizavormende  soort groeit vooral op zandbodems en komt ook in duinbossen voor.

Deze zwam bevat veel zenuwgif. Inname van deze soort leidt tot een intoxicatie met vooral neuropsychische symptomen. Dit ziektebeeld wordt ook wel het “pantherina-syndroom” genoemd.

Na 30 minuten tot een drietal uur treden de eerste verschijnselen op. De patiënt vertoont vooral gedragsstoornissen, euforie of woede, agitatie, verwardheid, delirium en hallucinaties. Daarna volgt een fase van diepe slaap, die bij ernstige intoxicaties kan leiden tot een coma. Er treden ook beperkte digestieve symptomen op zoals misselijkheid, braken en diarree. De behandeling is symptomatisch. Er bestaat geen antidota. De patiënt herstelt meestal binnen 12 tot 24 uur. In sommige gevallen overlijdt de patiënt als gevolg van convulsies.

 

Home