NATUURLEXICON


Panterstekelpoot

Zora pardalis


De Panterstekelpoot Zora pardalis is een spin die droge heide, duingraslanden en schrale graslanden op zandgrond bewoont.

Home