NATUURLEXICON


Pantserbloedbij

Sphecodes gibbus


De Pantserbloedbij Sphecodes gibbus komt voor in bosranden, boomgaarden en parken en op dijken en bermen met een zandige of lemige bodem.

Het vrouwtje heeft donkere vleugels. De rugplaat van het borststuk heeft grove en verspreide punten. De eerste 3 tergieten zijn rood, tergieten 4 en 5 zwart.    

Deze vrij algemene bij meet 7 tot 13 mm en vliegt van eind mei tot eind september.

Deze bij vliegt vaak op composieten, Ganzerik Potentilla species, Muurpeper Sedum acre, Beemdkroon Knautia arvensis, Basterdwederik-soorten Epilobium species, Honingklaver-soorten Melilotus species, schermbloemigen, Ooievaarsbek-soorten Geranium species en Wilg-soorten Salix species. De volwassen vrouwtjes overwinteren.

Deze parasitaire bij heeft de Grijze Zandbij Andrena vaga, de Roodpotige Groefbij Halictus rubicundus, de Groepjesgroefbij Lasioglossum malachurum, de Blokhoofdgroefbij Halictus maculatus en de Vierbandgroefbij Halictus quadricinctus als gastheren.

Home