NATUURLEXICON


Pantserkogelspin

Pholcomma gibbum


De Pantserkogelspin Pholcomma gibbum is een spinnetje dat voorkomt op vrij droge grond in strooisellagen en grote graspollen en mos. In de duinen wordt deze soort gevonden in gesloten en vervilte graslanden.

Het is een nachtactieve spin. Volwassen exemplaren worden vooral in de lente gezien.


Home