NATUURLEXICON


Papegaaitje

Chloroclysta siterata


Het Papegaaitje Chloroclysta siterata behoort tot de spanners. Hij komt zeldzaam voor in loofbossen, struwelen en tuinen in bosachtige streken.

De volwassen vlinders bezoeken bloemen en wilgenkatjes.

De vliegtijd begint in september. In het najaar vindt de paring plaats. Na de paring sterven de mannetjes. De volwassen vrouwtjes overwinteren en zetten pas in het voorjaar (vanaf mei) de eitjes af.  

De waardplanten van de rupsen zijn bij voorkeur Zomereik Quercus robur, maar ook Ratelpopulier Populus tremula, Boswilg Salix caprea, Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus, Winterlinde Tilia cordata en Sporkehout Rhamnus frangula.

De rups verpopt zich in de strooisellaag.

Home