NATUURLEXICON


Papegaaizwammetje

Hygrocybe psittacina


Het Papegaaizwammetje Hygrocybe psittacina is een plaatjeszwam met een halfbolvormige tot gewelfde geelgroene, slijmerige en kleverig gestreepte hoed met een diameter tot 4 cm. De hoed kan groenig, geel-oranje of blauwig grijs gekleurd zijn. De groengele steel wordt tot 8 cm lang en heeft een bleke basis.

Deze zwam komt matig algemeen voor in de herfst in kortgrazige graslanden, wegbermen, dijkhellingen en grasduinen, soms in loofbossen op klei. Het is een kenmerkende soort voor schrale graslanden. Op oude kerkhoven worden soms verschillende exemplaren van deze zwam aangetroffen.

Het is een saprotrofe soort.

De zwam is gevoelig voor vermesting en verzuring.

Home