NATUURLEXICON


Parelamaniet  

Amanita rubescens


De Parelamaniet Amanita rubescens is een plaatjeszwam met een roze tot roodachtig bruine hoed van 5 tot 13 cm breed. Hij heeft witte tot roodachtige vlekken. Er is een duidelijke ring. De steel is knolvormig aan de voet.

De zwam kan reeds in juni verschijnen, en dit tot in oktober. Hij zit dikwijls vol vliegenmaden. Het is een algemene soort van loof- en naaldbossen.

Home