NATUURLEXICON


Parelstuifzwam  

Lycoperdon perlatum


De Parelstuifzwam Lycoperdon perlatum is een algemene buikzwam met een peer- tot bolvormig wittig tot gelig bruin vruchtlichaam met een diameter tot 6 cm met kleine stekels en wratjes. De wittig gelige steel wordt tot 5 cm lang en is ook wrattig.

De stekeltjes en wratjes breken gemakkelijk af. Bij oude exemplaren zijn de stekels niet meer te bespeuren. Het oppervlak is dan min of meer geruit.

Deze zwam komt voor op een humusrijke, meestal zandige bodem in bossen, struwelen en parken. Het is een saprofiet.


Home