NATUURLEXICON


Parkbronsgroefbij  

Halictus tumulorum


De Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum is een zeer algemene bij die in één generatie vliegt van begin april tot eind oktober.

Deze groefbij meet 6,5 tot 8 mm en bezoekt een groot aantal verschillende soorten planten.

Het vrouwtje heeft een bronsgroene glans. Het achterlijf is voorzien van brede, crèmekleurige haarbandjes waarbij het haarbandje op tergiet 3 in het midden versmald is (tot de helft van de achterrand).  

Het mannetje is lang en slank. De antennes zijn zeer lang. Er zijn duidelijke haarbandjes op de tergieten.  

Het is een eusociale groefbij die vaak nestelt in groepen in stedelijke gebieden. Het is een cultuurvolger.

Het nest wordt ondergronds gemaakt in lemige bodems. De soort vermijdt losse zandgrond.  

De eerste eitjes van een bevrucht vrouwtje, nadat dit overwinterde, leveren werksters op. Deze werksters verschillen weinig in grootte van de koningin. De werksters foerageren naar voedsel en maken en verzorgen de broedcellen. Uit de later gelegde eitjes komen vrouwtjes en mannetjes die zich zullen voortplanten. Het nest bestaat uit een hoofdgang waarlangs, direct aangesloten, de broedcellen liggen.

Deze bij is waarschijnlijk één van de gastheerbijen voor de Dikkopbloedbij Sphecodes monilicornis en de Bosbloedbij Sphecodes ephippius (koekoeksbijen).


Home