NATUURLEXICON


Pauwoogpijlstaart  

Smerinthus ocellatus


De Pauwoogpijlstaart Smerinthus ocellatus behoort tot de pijlstaartvlinders. Hij heeft een lengte tot 44 mm, een vleugelspanning tot 80 mm en vliegt van mei tot augustus. Deze vlinder heeft grijze voorvleugels met een bruine tekening. De achtervleugels zijn rood en geel gekleurd met een grote, zwarte oogvlek, die blauw-zwart omringd is.

Het is een soort van vochtige loofbossen, parken, tuinen en boomgaarden waar de waardbomen voorkomen.

In rusthouding houdt deze vlinder de vleugels zijdelings gespreid. Bij verstoring worden de voorvleugels naar voren getrokken zodat de grote oogvlekken te voorschijn komen. Zo worden roofvijanden afgeschrikt. De vlinders hebben een slecht ontwikkelde roltong en voeden zich niet meer.

Hij vliegt in de late avonduren en zuigt nectar, soms tot het ochtendgloren. De vlinder rust overdag.

De rupsen, die tot 8 cm lang kunnen worden, verschijnen van juni tot september en zijn blauwgroen gekleurd met witte strepen op de flank. Ze hebben een groene achterlijfsdoorn.

De waardplanten van de rupsen zijn Boswilg Salix caprea, Wilde Appel Malus sylvestris en Katwilg Salix viminalis.

De verpopping vindt in de grond plaats.

  

Home