NATUURLEXICON


Peksteel  

Polyporus badius


De Peksteel Polyporus badius is een plaatjesloze vlieszwam met een trechter- tot waaiervormige roodbruine hoed met een diameter tot 25 cm. De onderzijde is bleek en toont zeer fijne poriën. De bruinzwarte steel wordt tot 5 cm lang.

Deze zwam komt algemeen voor op dode takken, stammen en stronken van loofbomen (Populier, Wilg, Es, Beuk).

Home