NATUURLEXICON


Pekzwarte Watertor  

Hydrous piceus


De Pekzwarte Watertor Hydrous piceus, ook Grote Spinnende Watertor genoemd, is een zeer grote, zwart glanzende waterkever. De buikzijde van het borststuk is voorzien van een lange, naar achteren gerichte stekel.

Hij heeft een lengte tot 50 mm. Deze kever bewoont vooral stilstaande wateren, zoals vijvers, sloten, en dergelijke als er maar waterplanten en algen in voorkomen. Hij voedt zich vooral met plantaardig materiaal, maar ook met slakken en aas.

De larve voedt zich met kleine waterorganismen en ademt luchtzuurstof. Ze eet geen visjes.

De kever neemt de lucht niet met het einde van het achterlijf op, maar met de korte, knotsvormige sprieten. Het vrouwtje spint een bootvormige cocon voor de eitjes en bevestigt deze aan een drijvend blad. Als de eitjes gelegd zijn, spint ze de cocon weer dicht. De tot 50 larven per worp ontwikkelen zich in het water. De larven worden tot 7 cm lang en voeden zich bijna uitsluitend met waterslakjes. De prooi wordt met verteringssappen ingespoten waarna de inhoud wordt uitgezogen.

Als de larven volgroeid zijn, verpoppen ze zich in de grond.

Home