NATUURLEXICON


Pelargoniummelkzwam  

Lactarius decipiens


De Pelargoniummelkzwam Lactarius decipiens is een mycorrhizavormende zwam bij Eik-soorten Quercus robur. Hij komt voor in loofbossen en lanen op voedselrijk (lemig) zand of kleigrond.

Vermesting en verzuring vormen een bedreiging.

 

Home