NATUURLEXICON


Penseelbladige Waterranonkel    

Ranunculus penicillatus


De Penseelbladige Waterranonkel Ranunculus penicillatus is een plant die groeit in diep, helder, meestal stromend, kalkarm en tamelijk voedselrijk water van beken en kleinere rivieren, kanalen, vijvers en grotere wateren.  

Home