NATUURLEXICON


Peperboleet     

Chalciporus piperatus


De Peperboleet Chalciporus piperatus is een oker- tot rosbruine boleet met een halfbolvormig lichaam met een diameter tot 7 cm. De steel is geelbruin en meet 4 cm.

Deze zwam komt voor bij loofbomen (Berk-soorten, Beuk, Eik-soorten), soms bij naaldbomen, in schrale wegbermen en lanen, soms in loof- en gemengde bossen, op voedselarme zand- en leembodems. Het is een mycorrhizavormer.

Home