NATUURLEXICON


Peper-en-zoutvlinder     

Biston betularia


De Peper-en-Zoutvlinder Biston betularia behoort tot de spanners. Zijn vleugelspanning bedraagt tot 6 cm.

Hij heeft een lengte tot 32 mm.

Deze algemene nachtactieve vlinder vliegt van april tot september.

Het vrouwtje is langer dan het mannetje.

Het is een spanner met tamelijk lange, smalle vleugels met een wit-zwarte of vrijwel volledig zwarte tekening. De volledig zwarte soort ontwikkelde zich in de negentiende en twintigste eeuw in industriestreken waar het een voordeel was om zwart gecamoufleerd op de zwart berookte boomstammen te zitten. Deze grijs-zwarte vorm noemt men ook wel de “carbonaria”-variëteit. Het verschijnsel noemt men “industrieel melanisme”. De grijs-zwarte vorm is ontstaan door een genetische mutatie die op zich geen enkel verband heeft met de luchtverontreiniging.   

Een andere vorm met een okergele grondkleur wordt de “ochrearia”-variëteit genoemd. De lichte vorm is aangepast aan de normale kleur van Berkenbast. Heden komen beide kleurvormen bijna even veel voor.

Deze soort komt voor in loofbossen, parken en tuinen.

De grijsbruine of lichtgroene rups wordt 6 cm lang en ontwikkelt zich op de waardplanten Ruwe Berk Betula pendula (vooral), Zomereik Quercus robur, Boswilg Salix caprea, Sleedoorn Prunus spinosa en Zwarte Els Alnus glutinosa.

Home