NATUURLEXICON


Peppel-orvlinder     

Tethea ocularis


De Peppel-orvlinder Tethea ocularis behoort tot de eenstaartjes. Hij komt voor in warme, min of meer vochtige loofbossen, zoals moerasbossen. Minder vaak treft men hem ook in parken aan.

De waardplant van de rups is de Ratelpopulier Populus tremula.Home