NATUURLEXICON


Pestvogel

Bombycilla garrulus


De Pestvogel Bombycilla garrulus is bij ons soms een talrijke wintergast in parken en tuinen.

De vogel leeft en broedt in dichte naaldbossen in Noord-Scandinavië en Siberië.

Het geluid van de Pestvogel klinkt als ”sirr” en lijkt op dit van een rinkelend belletje.

Deze vogel zit graag langdurig, continu roepend, hoog in bomen. Soms zijn er, vooral ’s winters, invasies van deze vogel in Vlaanderen, waarbij kleine groepen zich te goed doen aan de vruchten van bessenstruiken (Gelderse Roos, Egelantier, Duindoorn, Hondsroos, Wilde Lijsterbes, Meidoorn-soorten, Sleedoorn).  

De vogel verlaat door extreme omstandigheden zoals droogte, koude of voedselgebrek zijn natuurlijke habitat.

Het is mogelijk dat de Pestvogels die bij ons als invasiegast komen nooit eerder een mens hebben ontmoet. Ze zijn vaak niet schuw en dus gemakkelijk te benaderen.


Home