NATUURLEXICON


Phegeavlinder  

Amata phegea


De Phegeavlinder Amata phegea, ook Melkdrupje genoemd,  is een beervlinder met een spanwijdte tot  4 cm. Hij vliegt van juni tot augustus. De voor- en achtervleugels van deze vlinder zijn zwart-blauw met witte vlekken. Het achterlijf is voorzien van 2 gele banden.

Deze soort komt voor langs warme bosranden en in lichte bossen  met een bloemrijke omgeving. In Vlaanderen beperkt de soort zich tot de oostelijke delen. Ook in Nederland is het een zeldzame vlinder.

Het is een dagactieve nachtvlinder. De rups is donkerbruin, kort behaard en heeft een rode kop. Als waardplanten worden Smalle Weegbree Plantago lanceolata, Ridderzuring Rumex obtusifolius, Glad Walstro Galium mollugo en Klein Hoefblad Tussilago farfara gekozen. Vooral verwelkte planten blijken de voorkeur te genieten.

De rups overwintert in een spinselnest en verpopt in mei onder de grond.

Home