NATUURLEXICON


Piekhaarzwammetje   

Crinipellus scabella


Het Piekhaarzwammetje Crinipellus scabella is een plaatjeszwam. Hij heeft een gewelfde tot uitgespreide wittige hoed met een rossig bruin centrum en een diameter tot 15 mm. De roestbruine steel wordt tot 3 cm lang.

De soort komt voor op grassen en grasresten in de duinen, ook in schrale graslanden en open struweel, en op takjes van loofbomen en Bosrank Clematis vitalba in loofbossen op een kalkhoudende bodem. Het is een saprofiet.

Home