NATUURLEXICON


Piemelkrieltje   

Paragus tibialis


Het Piemelkrieltje Paragus tibialis is een zweefvlieg met een lengte van 4 tot 6 mm. Het achterlijf is soms volledig zwart, maar vaak gedeeltelijk rood. De ogen zijn gelijkmatig behaard.

Het is een zeer zeldzame soort die van mei tot oktober kan worden gevonden in open, droge en warme biotopen, zoals zandige duinvegetaties en heidevelden.

De larven voeden zich met bladluizen op onder meer Gewoon Biggenkruid Hypochaeris radicata en distelsoorten van het genus Carduus.

Home