NATUURLEXICON


Pijlkruid   

Sagittaria sagittifolia


Het Pijlkruid Sagittaria sagittifolia groeit langs waterkanten en in vrij diepe stilstaande en langzaam stromende wateren zoals kleine rivieren, plassen, vaarten en grote beken. Deze plant bloeit van juni tot september met witte of paarsachtige bloemen die in trossen staan aan de rechte stengels. De bladeren die boven het water uitsteken zijn pijlvormige, de bladeren die op het water drijven zijn rond en de bladeren onder water zijn bandvormig. In het voorjaar maakt de plant aan ondergrondse uitlopers knollen. Deze worden door watervogels gegeten.    

Het Pijlkruid kan bij het droogvallen van de groeiplaats toch verder groeien.

De zaden worden verspreid tussen de veren van watervogels.

Deze soort verdwijnt wel bij een overmatige verrijking van het water of de waterbodem door organisch materiaal (vermesting). 

Home