NATUURLEXICON


Pijlkruidkers   

Cardaria draba


De Pijlkruidkers Cardaria draba is een sterke adventiefplant, oorspronkelijk afkomstig uit Zuidwest-Azië, met witte bloemen, die bloeien van mei tot juli in trossen. De bladeren hebben een pijlvormige voet, die in 2 spitse slippen uitloopt. Deze soort komt vooral voor op stenige plaatsen en is ingeburgerd op zonnige plaatsen, langs dijken en wegen en akkerranden.


Home