NATUURLEXICON


Pijlkruidspanner   

Mesotype didymata


De Pijlkruidspanner Mesotype didymata is een vlinder die behoort tot de spanners. Het is een zeldzame soort van onder meer open bossen.

De rupsen voeden zich met kruidachtige planten en grassen. De hoofdvliegtijd valt in juni en juli.  

Home