NATUURLEXICON


Pijlstaart   

Anas acuta


De Pijlstaart Anas acuta is een zeldzame eend met een lengte tot 55 cm (staart niet inbegrepen).

Het vrouwtje (eend) is lichtbruin gekleurd; het mannetje (woerd) heeft een chocoladebruine kop en een witte halstekening. De anaalstreek is zwart. De eend heeft een lange, puntige staart en een lange, slanke hals.

Van april tot juni legt het vrouwtje 7 tot 11 eieren in een weinig gecamoufleerd nest.

Het vrouwtje broedt en verzorgt de jongen. De broedgebieden van deze eend bevinden zich vooral in Noord-Europa in venen en moerassen bij ondiep, voedselrijk water.

Bij ons is de Pijlstaart vooral een doortrekker of wintergast. Het is een schaarse broedvogel.

Deze soort komt gedurende de winter hoofdzakelijk voor in de kustgebieden op kwelders, slikken, zandplaten en akkerland (gemaaide graanvelden). In het voorjaar hebben ondiepe zoetwaterplassen en drassige graslanden de voorkeur.  


Home