NATUURLEXICON


Pijpenstro-uil   

Apamea aquila


De Pijpenstro-uil Apamea aquila is een zeldzame vlinder die behoort tot de uiltjes.

De vliegtijd is van begin juli tot eind augustus.

De rupsen voeden zich op Pijpenstrootje Molinea caerulea.

Home