NATUURLEXICON


Pijppoliep   

Tubularia indivisa


De Pijppoliep Tubularia indivisa is een kolonievormende poliep. Deze soort bezit kolfvormige rozerode hoofdjes met witte tentakels op chitineuze geelbruine stengels met een lengte van maximum 15 cm.

De stengels zijn zelden vertakt. Deze poliep groeit in een sterke stroming.  

Home