NATUURLEXICON


Pijptorkruid   

Oenanthe fistulosa


Het Pijptorkruid Oenanthe fistulosa komt voor in moerassen, sloten en drassige weilanden in ondiep voedselrijk water. De vegetatie moet open zijn, want deze soort wordt reeds snel door andere planten verdrongen. Deze vegetaties kunnen worden open gehouden door betreding door vee, maaiactiviteiten of begrazing. De bloei valt van juni tot augustus.

De bloemen zijn wit en staan in meervoudige afgeplatte en zeer dichte schermen. De bladeren zijn samengesteld. De plant bezit een wortelstok.

Het Pijptorkruid is een giftige plant die door vee niet wordt gegeten.


Home