NATUURLEXICON


Pilvaren   

Pilularia globulifera


De Pilvaren Pilularia globulifera is een amfibische soort die groeit in plassen en op moerassige veen- en heidegrond.  Hij houdt van ondiep water met een min of meer voedselarme bodem. Hij groeit ook in sloten die af en toe droogvallen.  

De fijne blaadjes van deze varen lijken op grassprietjes. Hij onderscheidt zich duidelijk van een gras door het karakteristieke uitrollen van de blaadjes.  

De naam verwijst naar het bolvormige sporenkapsel aan de voet van de bladeren.  

Deze kleine soort verdraagt moeilijk concurrentie van andere planten. Het is dus een echte pioniersoort. Hij kan opduiken op een natte, zandige bodem van een net afgeplagd ven.

Deze soort kan door uitlopers matten vormen op droogvallende venoevers.

Home