NATUURLEXICON


Pilzegge   

Carex pilulifera


De Pilzegge Carex pilulifera heeft bolvormige vrouwelijke aartjes, die wel lijken op pillen. Deze plant groeit op heidevelden, schrale graslanden en kapvlakten en in lichte bossen op een droge voedselarme en kalkarme, tamelijk zure bodem.

De aren bloeien in april en mei. Begrazing en bodemverstoring zijn gunstig omdat de strooisellaag dan afbreekt.


Home