NATUURLEXICON


Pimpernelblauwtje   

Phengaris teleius


Het Pimpernelblauwtje Phengaris teleius is verdwenen uit Vlaanderen. Ook in Nederland verdween deze vlinder omstreeks 1970; hij werd in 1990 geherintroduceerd in Noord-Brabant en komt er nu als een zeer zeldzame soort voor. Het is een soort van vochtige, voedselarme hooilanden. De vlinder is zeer honkvast. Bij eventuele herintroductie moeten er vochtige hooilanden aanwezig zijn waarin uiteraard de waardplant Grote Pimpernel Sanguisorba officinalis voorkomt. Deze plant is momenteel niet bedreigd maar lijdt wel onder verzuring en verdroging. De plant komt namelijk in te zure of te droge omstandigheden niet tot bloei.

De Moerassteekmier Myrmica scabrinodis neemt de rupsen mee naar het nest. Deze mier moet dus ook in voldoende aantallen nesten aanwezig zijn. Een andere waardmier is de Gewone Steekmier Myrmica rubra.

De rupsen voeden zich met de larven en poppen van de mieren in het nest, dit in tegenstelling tot het Gentiaanblauwtje Phengaris alcon, waarbij de rupsen door de mieren worden gevoed (trophallaxis).

De mieren hebben het moeilijk door verruiging en soms ook door begrazing waardoor hun populatie niet optimaal kan uitbreiden. De rups verblijft een tiental maanden in het nest van de mier.

De soort zou, mits er geschikte leefomstandigheden worden geschapen, ook in Vlaanderen kunnen worden geherintroduceerd, op de plaatsen waar de waardplant én de waardmier voorkomen.  

Home