NATUURLEXICON


Pionierplatbek   

Heringia senilis


De Pionierplatbek Heringia senilis is een zweefvlieg met een lengte van 6 tot 8 mm. Deze vlieg lijkt sterk op de Glimmende Platbek Heringia heringi en is misschien niet echt een aparte soort maar een lichte vorm van deze laatste.   

Deze soort vliegt van begin mei tot half augustus in ruderale of pioniervegetaties.

De larven zijn reeds gevonden in gallen van de Late Spiraalluis Pemphigus spyrothecae, een bladluis, op Populier-soorten Populus species.


Home