NATUURLEXICON


Piramidevlinder   

Amphipyra pyramidea


De Piramidevlinder Amphipyra pyramidea is een algemene nachtvlinder die behoort tot de uiltjesfamilie. De voorvleugels zijn voorzien van een oog.

Hij komt voor in bossen, struwelen, parken en tuinen. De volwassen vlinders worden van half juli tot begin oktober gevonden. Ze bezoeken vaak bloemen van de Buddleja.

Overdag verbergen ze zich in holle bomen, achter schors, in nestkasten of in gebouwen, vaak met meerdere exemplaren bij elkaar.

De rupsen komen voor van april tot juni. De zijlijn van de rups is onderbroken en het laatste segment is geel gekleurd.

De waardplanten voor de rups zijn diverse loofbomen en struiken, waaronder Eik-soorten Quercus species, Sporkehout Rhamnus frangula, Berk-soorten Betula species, Meidoorn-soorten Crategus species, Sleedoorn Prunus spinosa, Wilde Kamperfoelie Lonicera periclymenum en Wilde Liguster Ligustrum vulgare.

De verpopping vindt plaats in een cocon in de strooisellaag of in de grond. De soort overwintert als ei in een bastspleet.

Home