NATUURLEXICON


Plakker   

Lymantria dispar


De Plakker Lymantria dispar is een donsvlinder met een vleugelspanning tot 55 mm.

Hij vliegt van juni tot september. Het mannetje is donkerbruin en heeft gekamde voelsprieten. Het vrouwtje is geelwit en opmerkelijk groter dan het mannetje. Hij bewoont open bossen, vooral eikenbossen. Hij kan massaal voorkomen en dan enigszins schadelijk zijn. Het mannetje vliegt overdag. Het vrouwtje blijft op boomstammen zitten.

Alle eitjes worden samengeklit in een klompje op de schors, een tak of een blad van de waardplant gelegd en bedekt met een laag kleine roestbruine haartjes afkomstig van het achterlijf van het vrouwtje. De klompjes lijken wat op zwammetjes. Deze soort werd vroeger dan ook “zwamspanner” genoemd.

De soort overwintert als ei.  

De rups is varabel getekend. Meestal hebben ze rode wratten op de rug en een blauwe tekening achter de kop.

De waardplanten van de rupsen zijn Zomereik Quercus robur (vooral), Ratelpopulier Populus tremula, Boswilg Salix caprea, Winterlinde Tilia cordata , Eenstijlige Meidoorn Crataegus monogyna, Appel Malus domestica en Wilde Lijsterbes Sorbus aucuparia.

Bij massaal optreden kunnen bomen worden kaalgevreten, maar door parasieten en ziektes stort de populatie weer in elkaar.

Soms laat de jonge rups zich door middel van spindraden meevoeren met de wind en zich op die manier kilometers ver verspreiden. De rups verpopt zich in een spinsel tegen de schors, tussen de bladeren of in de strooisellaag.

Home