NATUURLEXICON


Plat Beemdgras   

Poa compressa


Het Plat Beemdgras Poa compressa groeit vooral op muren en droge zandgrond, in wegbermen, op spoorwegterreinen en in grind-, steen- en leemgroeven. Deze soort breidt zich de laatste jaren (vanaf 2000) sterk uit op zonnige, droge, open, meestal stenige plaatsen.

De plant bloeit in juni en juli met groene grasbloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig. 

Home