NATUURLEXICON


Plat Blaasjeskruid   

Utricularia intermedia


Het Plat Blaasjeskruid Utricularia intermedia is een zeer zeldzame plant van sloten en plassen in heide- en veengebieden en trilveenmoerassen in ondiep, proper fosfaat- en carbonaatarm water, meestal op plaatsen waar ijzerrijk grondwater aan de oppervlakte komt.

Deze plant bloeit slechts zelden, en dan in juli en augustus met gele of soms paarsachtige lipbloemen die in trossen staan. De bladeren zijn meervoudige samengesteld. De plant bezit geen wortel.  

Het Plat Blaasjeskruid gebruikt slechts weinig de blaasjes om kleine insecten mee te vangen.

Home