NATUURLEXICON


Platbuik   

Libellula depressa


De Platbuik Libellula depressa is een libel die we bij ons kunnen aantreffen van mei tot augustus en dit meestal bij vegetatie-arme stilstaande wateren, zoals gegraven plassen en leemkuilen. Het is vooral een soort van tijdelijk droogvallende plassen en pioniersmilieus.

Het achterlijf van deze libel is opvallend breed. Bij het mannetje is het achterlijf blauw berijpt gekleurd; bij het vrouwtje en het jonge mannetje is dit meer bruin met gele zijvlekken. De vleugelbasis draagt een grote, donkere vlek.

De nimf is zeer compact gebouwd en heeft korte pootjes. Ze is meestal met slijk bedekt.

Deze libel is een pioniersoort. Doordat de nimf zich in een periode van 2 jaar ontwikkelt, is het water waarin de libel opgroeide tegen de metamorfose tot libel reeds te sterk begroeid. Daarom zal de uitgekomen libel zich naar een andere nieuw gevormde plas begeven en zich daar voortplanten.

De volwassen libel kan worden gezien op de bloemen van onder meer de Grote Kattenstaart Lythrum salicaria.

Home