NATUURLEXICON


Platte Bies   

Blysmus compressus


De Platte Bies Blysmus compressus is te vinden in het kustgebied in duinvalleien. Ze groeit op een vrij voedselrijke, natte, kalkrijke, vaak fosfaatarme zand-, leem- of kleigrond, zoals in laagveenmoerassen.

Ze komt ook voor in natte weilanden en op door betreding verdichte bodems. Door verdichting is de bodem zuurstofarm geworden. Daarnaast ontstaan er verbindingen die voor veel planten giftig zijn. Platte bies kan hiertegen.

Verdroging vormt wel een bedreiging.  

 

Home