NATUURLEXICON


Platte Rus   

Juncus compressus


De Platte Rus Juncus compressus is te vinden op vochtige weilanden, in uiterwaarden aan rivieroevers of aan oude rivierarmen, vooral op kleigrond.

De plant gedijt best op vochtige tot natte, kalkrijke en voedselrijke - ook brakke- bodems.

Ze verdraagt beweiding en betreding. De wit-bruine grasbloemen bloeien van juni tot september. De bladeren zijn lijnvormig. De plant bezit een wortelstok.

 

 

Home