NATUURLEXICON


Platte Wilgtakbladwesp   

Euura angusta


De Platte Wilgtakbladwesp Euura angusta is een wesp die spoelvormige takgallen vormt op Katwilg Salix viminalis.

De gallen vormen slechts een geringe verdikking van de stengel. De larven mineren vooral in de twijgen.  


Home