NATUURLEXICON


Platte Zweefvlieg   

Xanthandrus comtus


De Platte Zweefvlieg Xanthandrus comtus is een donkere zweefvlieg met een zwart gezicht, een zwart schildje en een breed, plat achterlijf. Het mannetje heeft 2 ronde vlekken op het tweede rugplaatje en brede, diep ingesneden gele banden op het derde en vierde rugplaatje. Het vrouwtje heeft een zwart tweede rugplaatje en halfronde vlekken op het derde en vierde rugplaatje.

Deze soort meet 8 tot 12 mm en komt van mei tot november vooral voor in bossen met een goed ontwikkelde ondergroei.   

Het is een trekkende soort.

De larven voeden zich met rupsen van stippelmotten, mineermotten, processievlinders en bladrollers.

Home