NATUURLEXICON


Plompe Sprinkhanendoder   

Tachytes panzeri


De Plompe Sprinkhanendoder Tachytes panzeri is een zwarte wesp met een rood-zwart gekleurd achterlijf. Ook de poten zijn grotendeels zwart. De wesp meet 10 tot 15 mm.

Het is een zeer zeldzame wesp in Vlaanderen; in Nederland blijkt deze soort niet meer voor te komen (2017).

Deze warmteminnende soort vliegt van eind mei tot in augustus in schaarsbegroeide zandgebieden zoals stuifzandgebieden, duinen en lichte eiken- en dennenbossen.

De prooien bestaan uit veldsprinkhanen.   

Home