NATUURLEXICON


Plooivlieswaaiertje    

Plicaturopsis crispa


Het Plooivlieswaaiertje Plicaturopsis crispa is een plaatjesloze vlieszwam met een geplooid tot golvend, schelp- of waaiervormig wit vruchtlichaam met een diameter tot 2 cm.

De zwam is zijdelings gesteeld. Hij komt voor op stammen en takken van Berk Betula species, Beuk Fagus sylvatica en Hazelaar Corylus avellana.


Home