NATUURLEXICON


Plooivoetstuifzwam    

Calvatia excipuliformis


De Plooivoetstuifzwam Calvatia excipuliformis is een buikzwam met een breed bol- tot kussenvormig bruin vruchtlichaam. Hij heeft een diameter van 5 tot 12 cm en wordt tot 15 cm hoog.

Op het bovenste deel zijn kleine stekeltjes zichtbaar. Hij komt algemeen voor tussen grof strooisel en op vooral zandige bodems in bossen, struwelen, parken en droge, onbemeste graslanden.


Home