NATUURLEXICON


Pluimmug

Chaoborus flavicans


De Pluimmug Chaoborus flavicans lijkt sterk op de Gewone Steekmug Culex pipiens. Deze soort heeft alleen schubben op de vleugelrand. De volwassen dieren hebben sterk gereduceerde monddelen.

De groep van de pluimmuggen (Chaoboridae) omvat verschillende soorten, die zowel bij stromend als bij stilstaand water voorkomen.

Ondanks de gereduceerde monddelen bezoeken de volwassen dieren (imago’s) toch vaak bloemen.

De eitjes worden op het wateroppervlak gelegd. De larve is dun en langgerekt. Het lichaam is doorzichtig en hangt loodrecht in het water. De larve kan zich in het water voortbewegen. De voelsprieten zijn bij de larven omgevormd tot grijporgaantjes waarmee onder meer roeipootkreeftjes worden gevangen. Ook de pop heeft een langgerekte vorm en zweeft bijna rechtop in het water.


Home