NATUURLEXICON


Pluimstaartmos    

Rhytidiadelphus triquetrus


Het Pluimstaartmos Rhytidiadelphus triquetrus is een ijl vertakt maar toch krachtig bladmos.

Het groeit in zoden van 10 tot 20 cm hoog. De stengel en takjes zijn roodbruin, de bladeren bleekgroen tot geelgroen en driehoekig gevormd. De bladeren die aan de top van de stengel of takjes staan zijn naar één kant toe gekromd. Het is een zeer zeldzame soort.

Dit mos groeit vooral in zwak zure tot zure duinen, bossen, heiden en weiden. Het komt vooral voor in de duinen.

In het binnenland neemt het voorkomen sterk af, terwijl dit mos in de duinen stand houdt.


Home