NATUURLEXICON


Pluimwoudzwever    

Criorhina floccosa


De Pluimwoudzwever Criorhina floccosa is een hommelachtige woudzwever met een roodachtige beharing en geelwitte haarbossen aan de voorhoeken van het achterlijf. Deze zweefvlieg meet 12 tot 15 mm.

Deze vlieg komt van april tot juni vrij zeldzaam voor in oude loofbossen, met name vochtige loofbossen met een goed ontwikkelde struiklaag.

De vlieg bezoekt vaak de bloemen van bloeiende struiken, zoals Meidoorn Crataegus species.  

De larven leven in rottende plekken in de stam en rottende wortels van zowel levende als dode Gewone Esdoorn Acer pseudoplatanus, Beuk Fagus sylvatica en Iep Ulmus species.

Home