NATUURLEXICON


Pluimzegge    

Carex paniculata


De Pluimzegge Carex paniculata groeit in een vochtig en nat milieu op een matig voedselrijke bodem, zoals langs oevers, in elzenbroeken en grienden en in ondiep water. Deze plant  bloeit in mei en juni met gelijkvormige aren met een lengte tot 20 cm en heeft een wortelstok. De bladeren zijn smal.  

De plant vormt grote, dichte bulten. Dode resten van deze plant breken moeilijk af. Het pakket organische resten stapelt zich op en dempt het water, zodat de plant bijdraagt tot de verlanding van waterrijke gebieden.

Deze Zegge-soort is een belangrijke waardplant van de Zeggekorfslak Vertigo moulinsiana.

Home