NATUURLEXICON


Polei     

Mentha pulegium


De Polei  Mentha pulegium groeit langs oevers en in moerassen op zand- en kleigrond op plaatsen die in de winter onder water staan en in de zomer uitdrogen. De groeiplaatsen zijn voedselrijk. De ondergrondse uitlopers zijn goed bestand tegen zuurstofarme omstandigheden.

Deze plant groeit pas laat in de zomer op plaatsen waar weinig andere planten voorkomen. De bloei valt in augustus en september met roze lipbloemen in bundels of kransen.


Home